> Nieuws

Nieuws

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Always remember to plan ahead
Landelijk nieuws

De veranderende vraag van de arbeidsmarkt en de gewijzigde skillsbehoefte vragen nieuwe mogelijkheden om werkenden en werkzoekenden direct te kunnen om- en bijscholen.

25-06-2018 | Lees meer
Landelijk nieuws

MKB-Nederland, VNO-NCW en FNV maken zich ernstig zorgen over de financiering van het praktijkleren in de beroepsgerichte leerweg (bbl). Het ministerie van OCW heeft al een bezuiniging van 7 miljoen euro aangekondigd.

25-06-2018 | Lees meer
Opengeslagen boek
Landelijk nieuws

Het kabinet vindt het belangrijk dat iedereen in de samenleving kan blijven meedoen. Daarom moeten mensen meer kansen krijgen: om zich te ontwikkelen, op de arbeidsmarkt, en om hun eigen omgeving te beïnvloeden. 

25-06-2018 | Lees meer
Landelijk nieuws

Onze maatschappij zit vol uitdagingen die vragen om technologische oplossingen. Mede door de economische groei, technologische ontwikkelingen en vergrijzing neemt de vraag naar technisch geschoold personeel toe. 

19-06-2018 | Lees meer
Landelijk nieuws

De krapte op de arbeidsmarkt slaat toe, ook bij gemeenten. Het aantal openstaande vacatures neemt snel toe. Dit blijkt uit de Personeelsmonitor Gemeenten van het A+O fonds.

18-06-2018 | Lees meer

Pagina's