> Over Leerwerkloket Rijk van Nijmegen

Over Leerwerkloket Rijk van Nijmegen

Hét startpunt bij vragen over leren en werken!

Leerwerkloket Rijk van Nijmegen is een expertisecentrum voor arbeidsmarktgerichte scholing en lerend werken. Het vervult een onafhankelijke advies- en schakelfunctie tussen arbeidsmarkt en onderwijs voor werkgevers, werkzoekenden, werknemers en scholieren én voor professionals op het gebied van scholing en arbeidsmarkt. Dit vanuit het doel om de aansluiting tussen onderwijs, opleidingsmarkt, arbeidsmarkt en arbeidsmarktkansen te versterken. Het Leerwerkloket heeft een nauwe samenwerking met diverse partijen die in de regio bij Leren en Werken betrokken zijn, zoals UWV, gemeenten, ROC Nijmegen, overige onderwijsinstellingen, kenniscentra en het bedrijfsleven.

Het Team

Het Leerwerkloket Rijk van Nijmegen is een samenwerkingverband van WerkBedrijf Rijk van Nijmegen, UWV Werkbedrijf en ROC Nijmegen.

 

   

 

Voor contact met het Leerwerkloket Rijk van Nijmegen: Klik Hier!